Installation & service av analoga och digitala färdskrivare

Färdskrivare är en anordning som enligt lag ska finnas på tunga lastbilar och bussar som ingår i yrkestrafik (undantag finns) som kontinuerligt registrerar hastighet samt kör- och vilotider. Det finns två sätt att registrera informationen, det äldre sättet använder ett pappersdiagram (analog färdskrivare) men från år 2005 används ett datorminne i färdskrivaren tillsammans med ett förarkort i form av ett smart card för att lagra informationen (digital färdskrivare).

Vi har behörighet och kompetens för att installera och reparera både analoga och digitala färdskrivare. Vi har således rätt att bryta plomberingar, utföra ingrepp och återplombera färdskrivare efter utfört arbete.