Vår affärsidé på Lastbilsservice i Linköping

Företagets affärsidé är att på ett effektivt, kostnadsmedvetet och kunnigt sätt erbjuda våra kunder inköp, service och reparationer av kommersiella fordon i upptagningsområdet mellersta Östergötland – norra Småland. Vi inser att om våra kunder trivs och deras verksamhet går bra, då går det också bra för oss. Vi ser oss som en partner till våra kunder, och som en hjälp att utveckla sina affärsidéer.

Vi tecknar ett avtal om service- och reparation med våra kunder som önskar detta. Vi är även tillgängliga för akuta åtgärder genom utkörning till våra kunder för akuta haverier under dagtid.

Då många förändringar sker inom transportbranschen gällande miljö, vägtrafiklagar och teknikutveckling av fordon genomgår personalen kontinuerligt vidareutbildningar.