Lokalerna

Verksamheten, försäljning, reservdelar, service och reparation av kommersiella fordon bedrivs idag i hyrda lokaler i Linköping.